RƏHBƏRLİK

Şöbələr

  • 1.  Daxili nəzarət və audit şöbəsi
  • 2.  Maliyyə-iqtisad, mühasibatlıq və büdcə proqnozlaşdırılması şöbəsi
  • 3.  Hüquq, kadr, informasiya və sənədlərlə iş şöbəsi
  • 4.  Satınalma, kommersiya və marketinq şöbəsi
  • 5.  Strateji inkişaf, Beynəlxalq əməkdaşlıq və layihələrin idarə olunması şöbəsi
  • 6.  Ərazinin mühafizəsi və texniki heyətlə işin təşkili şöbəsi
  • 7.  Bitkilərin mühafizəsi və inkişafının təmin edilməsi şöbəsi
  • 8.  Təsərrüfat, təchizat və xidmət şöbəsi

TƏRƏFDAŞLAR

KEÇİDLƏR